DE PERSOONSCONTROLE: via de UBO-CHECK

De persoonscontrole, beter bekend als de UBO-Check, (ook op ZZp-ers) vormt een essentieel onderdeel van de Klikklaar-rapportage. Het biedt gedetailleerd inzicht in de achtergrond van uw potentiële zakenpartner of toekomstige huurder. Het WWFT onderzoek onthult de werkelijke eigenaar of de uiteindelijke begunstigde van een bedrijf, ook wel de UBO genoemd. Dit kan ook een ZZP-er of VOF vennoot betreffen. Deze check ziet op de persoon. Hierdoor kunt u beoordelen of u te maken heeft met een betrouwbaar individu, een potentiële oplichter of iemand met banden met een criminele organisatie. Deze controle kan dus ook worden uitgevoerd op zelfstandige ondernemers of privépersonen zoals aspirant-huurders.

De UBO-Check omvat 20 essentiële elementen die zorgen voor naleving van de WWFT-wetgeving. Hierbij wordt gekeken naar zorgwekkende financiële geschiedenis en mogelijke vermeldingen op internationale lijsten, zoals de Politically Exposed Persons (PEP) -lijst. In geval van verdachte bevindingen, worden deze gemarkeerd met een rood kruis en wordt er documentatie verstrekt met informatie over de aard van het probleem en aanbevolen vervolgstappen. Hoewel het vals alarm kan zijn, wordt dit bevestigd indien nodig. Indien er daadwerkelijk ernstige problemen worden vastgesteld, moeten er verdere maatregelen worden genomen om een veilige zakelijke relatie te waarborgen. De extra WWFT-controle controleert de integriteit van het bedrijf, terwijl de gezamenlijke UBO- en WWFT-controles de basis vormen van de Klikklaar-check. Deze kunnen verder worden uitgebreid met andere controles en monitoring. De Persoon controle voert alleen de UBO check uit op de persoon.

Contact

UBO-CHECK VIA KLIKKLAAR

Een UBO-check is een personencheck bij Klikklaar, een procedure waarbij de werkelijke eigenaar of belanghebbende van een onderzocht bedrijf wordt gecontroleerd. Deze controle kan ook worden toegepast op zelfstandige ondernemers (ZZP'ers) of potentiële huurders. Hierbij wordt gekeken of de persoon voorkomt op bijvoorbeeld een sanctielijst of een PEP-lijst, en of er sprake is van een problematische financiële geschiedenis. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner. De PEP-lijst (Politically Exposed Person) omvat personen die worden geassocieerd met de (internationale) politiek en waarvoor nader onderzoek vereist is. De UBO-check biedt een diepgaand inzicht in de achtergrond, geschiedenis en integriteit van de persoon achter een bedrijf of organisatie.

RESULTATEN EN DOORLOPENDE CONTROLE

Met de UBO-check via Klikklaar worden de resultaten van de controle, (samen met de bevindingen van de WWFT-check als deze ook is uitgevoerd), gedocumenteerd in een rapport, ook wel bekend als de (WWFT en) UBO-verklaring. Indien een van de vele controles negatief uitvalt en aanvullend onderzoek nodig is, ondersteunt Klikklaar u bij het nemen van aanvullende acties of het trekken van conclusies op basis van de resultaten. Door middel van doorlopende UBO-monitoring bieden wij voortdurende zekerheid. Op deze manier kunt u erop vertrouwen dat u zaken doet met een integere persoon en een betrouwbaar bedrijf dankzij de UBO-check. Bovendien dient dit onderzoek als extra bescherming tegen juridische vervolging in het geval van onrechtmatige activiteiten binnen de keten.

Wat is een UBO of Pseudo-UBO?

Een UBO, oftewel Ultimate Beneficial Owner, is de persoon achter de schermen die meer dan 25% van de aandelen, stemrechten, economisch belang of feitelijke zeggenschap heeft in een bedrijf. Dit geldt ook voor personenvennootschappen, zoals een maatschap, v.o.f. of c.v., waarbij sprake kan zijn van een eigendomsbelang van meer dan 25% of feitelijke zeggenschap. Elke organisatie is verplicht om één of meerdere UBO's te hebben. In gevallen waarin er geen echte UBO is volgens de genoemde criteria, wordt er een pseudo-UBO aangewezen. Voor Nederlandse bedrijven worden in dat geval alle statutair bestuurders of alle (niet-commanditaire) vennoten beschouwd als pseudo-UBO (art. 3 lid 6 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Kort samengevat wordt er vastgesteld wie de uiteindelijke persoon is die de controle heeft over het bedrijf: de UBO. In het geval van bijvoorbeeld meerdere aandeelhouders wordt bepaald wie de beslissingen neemt binnen het bedrijf: de pseudo-UBO.

Klikklaar biedt op een eenvoudige manier inzicht in wie deze persoon of personen zijn door middel van de UBO-check. Dit formulier, dat op een simpele, nauwkeurige en complete manier wordt ingevuld, onthult de UBO of pseudo-UBO van een bedrijf. Na ons onderzoek en uw goedkeuring volgt het onderzoek naar deze UBO('s). Indien gewenst biedt Klikklaar een jaar lang dagelijkse controle op wijzigingen met betrekking tot deze UBO('s) via onze UBO-check. Op die manier blijft u altijd up-to-date en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dankzij onze UBO-check. Dit onderzoek kan ook worden uitgevoerd op particulieren, bijvoorbeeld voor huurcontroles.

Let op: De bovenstaande tekst is herschreven om uniciteit te waarborgen, maar behoudt de oorspronkelijke betekenis en intentie.

ID-check
Deze controle verifieert de identiteit van een persoon of bedrijf om ervoor te zorgen dat ze zijn wie ze beweren te zijn. Dit is cruciaal om identiteitsdiefstal en fraude te voorkomen.

IBAN naam check
Deze controle zorgt voor de overeenkomst tussen een opgegeven naam en een IBAN-nummer. Dit helpt bij het voorkomen van betalingsfouten en fraude door ervoor te zorgen dat de betaling naar de juiste persoon of organisatie gaat.

Personen check
Deze controle gaat dieper in op de persoonlijke achtergrond van een individu. Het kan aspecten omvatten zoals werkgeschiedenis, strafrechtelijk verleden, kredietgeschiedenis enzovoort. Dit is essentieel voor het beoordelen van de betrouwbaarheid en het risico van een individu.

ONZE ANDERE DIENSTEN

Bij Klikklaar krijgt het volledige MKB en particulieren eenvoudig toegang tot uitgebreide informatie over hun (toekomstige) zakelijke huurders, zakenrelaties of opdrachtgevers. We verzamelen kwalitatieve en zeer actuele informatie in de Klikklaar Check voor bedrijven, waarbij we WWFT-, UBO-, IBAN/Naamchecks en kredietrapporten uitvoeren. Met de optie voor doorlopende controle behoudt u altijd een scherp inzicht in uw zakelijke relaties. Het resultaat: een aanzienlijke vermindering van risico's en zekerheid van betaling voor uw facturen. Zelfs bij internationale bedrijven kunt u dit eenvoudig uitvoeren. Huurderscheck.com voert een grondige screening uit op particuliere (potentiële) huurders. Met slechts een paar klikken weet u zeker dat u veilig zaken kunt doen.

IDchecken.com: Om de identiteit van een persoon te verifiëren, controleren wij het identiteitsdocument, inclusief buitenlandse documenten. Het document zelf, de pasfoto en zelfs het daadwerkelijke "levende" bewijs, zoals een stemopname, leveren onweerlegbaar bewijs dat u niet voor de gek wordt gehouden door Deepfake-technologieën of AI-toepassingen. We slaan deze gegevens veilig op voor zolang als nodig is.

Advies over het verbeteren van uw cashflow door het toepassen van moderne methoden, zoals binnen 24 uur geld op uw rekening hebben of financiering van een volledig verkooptraject, waarbij uw winst vooraf al wordt uitbetaald. Dit soort oplossingen willen we graag aan u presenteren. Lees meer en met slechts een paar klikken weet u meer.

Advies over het aanwijzen van de beslisser of eigenaar binnen complexe financierings- en rechtsvormstructuren. Hier komt veel meer bij kijken dan alleen het vaststellen van de meerderheidsaandeelhouders. Via een offerteaanvraag helpen we u graag om dit te ontwarren.

Advies over compliance-vraagstukken binnen uw organisatie wordt uitgevoerd door ons zeer ervaren team. Vraag informatie aan en via een offerteaanvraag helpen we u graag om dit te ontwarren.

Meld u aan voor al onze diensten.

IBAN naamcheck

Een check op het bankrekening nummer en de bijbehorende naam. Dit voorkomt bank-fraude en is een anti witwassen maatregel.
Lees meer

Personen check

De check op de privé persoon op geldende sancties, slecht gedrag in verleden en anti witwassen. De start om risico's af te wegen, en deze vast teleggen. 
Lees meer
Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar