• Auteur: Dre | Datum 2 juli 2023
Als particuliere verhuurder is zorgvuldig handelen essentieel bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Het verzamelen en controleren van persoonsgegevens valt onder het strenge toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vastgelegd in AVG (Algemene Verordening Gegevensbechermning)
Het is van groot belang om vooraf toestemming te vragen voordat u privégegevens vastlegt en controleert. Dit is een cruciale stap waar u zorgvuldig mee moet omgaan.

Het is belangrijk dat u het belang van privacy inziet en hiernaar handelt, zowel voor uw eigen bestwil als voor de betrokken partijen. Houd de volgende punten in gedachten bij het verzamelen van persoonsgegevens: verzamel alleen gegevens die nodig zijn voor de vereiste controles. Het is verboden om gegevens zoals geloof, geaardheid, etniciteit, etc. vast te leggen, aangezien deze geen enkele financiële achtergrondinformatie bieden.
In deze Blog leggen we uit, waar je aan moet voldoen, zodat je boeten voorkomt.

Voor het verzamelen van gegevens van een persoon is voorafgaande toestemming van die persoon vereist, en hiervoor gelden strikte regels:Eisen aan toestemming (volgens de AP):
  1. Duidelijk en begrijpelijk: U moet de informatie die u nodig heeft voor het onderzoek vóór het vragen van toestemming op een toegankelijke manier aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een lijst. Deze informatie moet begrijpelijk zijn, zodat iemand een weloverwogen keuze kan maken. Gebruik duidelijke en eenvoudige taal.
  2. Ondubbelzinnig: Toestemming moet worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, zoals een (digitale) schriftelijke of mondelinge verklaring. Het moet volstrekt helder zijn dat er toestemming is verleend. Het principe van 'wie zwijgt, stemt toe' is niet toegestaan. Het gebruik van vooraf aangevinkte vakjes is niet toegestaan, maar een vakje dat zelf kan worden aangevinkt wel.
  3. Geïnformeerd: U moet mensen vooraf informeren over:
  • Wie u bent als verhuurder.
  • Het doel van de verwerkingen die plaatsvinden in het onderzoek, namelijk een zuivere beoordeling voor het al dan niet aanbieden van een huurovereenkomst.
  • Welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt.
  • Het recht van de betrokkenen om hun toestemming in te trekken.
  1. Vrijelijk gegeven: U mag geen druk uitoefenen op iemand om toestemming te geven. Bijvoorbeeld door iemand te benadelen als hij of zij geen toestemming geeft.
Het is van groot belang om aan deze regels te voldoen, om te voldoen aan de vereisten van rechtsgeldige toestemming, en om zo de kans op hoge boetes te voorkomen. Vaak is het opstellen van een goed startformulier voor huuraanvragen voldoende, maar wees altijd volledig en transparant!

De basis van het verzamelen van Privé gegevens dient altijd een "gerechtvaardigd belang" te zijn. Proportioneel, met een einddatum, en een recht op "vergeten worden". Huurderscheck.com voorzien hierin.
Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar